LEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i Vestland og Rogaland
LEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i Vestland og Rogaland
LEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i Vestland og Rogaland
LEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i Vestland og Rogaland
LEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i Vestland og Rogaland
LEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i Vestland og Rogaland
Fortøyning & slep

Vi utfører alt av fortøyning- og slepearbeid.

ROV / Inspeksjon

Vi har dyktige ansatte som har mange timer ROV kjøring og dermed god erfaring. Vi satser også på FU lærlinger.

Andre tjenester

Totalleverandør innen havbruksnæringen.

Samarbeidspartnere