TOTALLEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i hele Vestland og Rogaland

På vei til ISO 9001

Marinus Aquaservice AS ønsker å kvalitetsikre bedriften og sine tjenester og vil i den forbindelse sertifisere alle sine tjenester i henhold til ISO 9001:2015.

Et ISO 9001-sertifisering vil vise at kvalitetsstyringssystem i bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetstyring og er funnet å være i samsvar med den. Dette betyr for oss at vi kvalitetsikrer drift, tjenester og personell gjennom forbedring og god progresjon i vårt daglige arbeid. Både i dag og over tid.

Daglig leder, styre og administrasjon vil kontinuerlig jobbe med denne sertifiseringen fremover og dette arbeidet skal føre til forbedret kvalitet for våre kunder og ansatte.