TOTALLEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i hele Vestland og Rogaland

ROV / Inspeksjon

Vi inspiserer

  • Kaianlegg
  • Strømkabler
  • Laksemerder
  • Skrog
  • Bunnringer
  • Nøter
  • Fortøyninger

vi utfører

  • Boring under vann (med ROV)

 

Erfarne innen ROV

Marinus Aquaservice har bred erfaring og veldig mange driftstimer innen ROV.

Alle våre fartøy har tilgjengelig ROV-utstyr.

 
 

Ta gjerne kontakt på telefon +47 412 62 557 eller på e-post: post@marinus.no

 

Våre båter